Datum a cas: 23. 9. 2018 1:21:19
Ubytování Praha, Ubytovanie Slovensko
» Úvod » Finance, služby a obchod » Poradenská činnost
Přidej do kjatalogu

Poradenská činnost

Advokát JUDr. Jaromír Malý

Advokát JUDr. Jaromír Malý

JUDr. Jaromír Malý vykonává advokacii jako samostatný advokát. Zaměřuje se zejména na sepis občanskoprávních smluv, především kupních či darovacích smluv o nemovitostech, vymáhání pohledávek včetně směnečných nároků, právní zastupování v občanskoprávních a v trestních věcech. Jeho dlouholetou právní praxi doplňují mladí, flexibilní pracovníci. Advokátní kancelář JUDr. Jaromíra Malého se věnuje řešení zejména občansko-právních, pracovně-právních, rodinných a trestních věcí. Poskytuje služby i v cizích jazycích, především v němčině, angličtině a v ruštině.

 
Advokátní kancelář Havířov (Klimešová, Klimeš, Kellerberg Klimeš)

Advokátní kancelář Havířov (Klimešová, Klimeš, Kellerberg Klimeš)

Advokátní kancelář Klimešová, Klimeš, Kellerberg Klimeš nabízí komplexní právní poradenství pro české i mezinárodní právnické osoby, fyzické osoby, jakož i subjekty veřejného práva. Naším klientům poskytujeme poradenství zejména v oblastech občanského, rodinného a pracovního práva, dále pak práva obchodního a práva obchodních společností, jakož i práva trestního a správního. Zabýváme se dále právem konkurzním a insolvenčním, Všechny právní záležitosti se snažíme řešit rychlým a hospodárným způsobem, a to jak v případech mimosoudního řešení, o které vždy usilujeme, tak i v rámci samotného soudního řízení. Jsme flexibilní a otevření - naše poradenství je ušito vždy přesně na míru naším klientům a jejich potřebám a požadavkům. Nově nás najdete na nové adrese U Stromovky 9/1481 v Havířově-Městě.

 
Advokátní kancelář JUDr. Josef Bělohlávek & JUDr. Richard Sysel

Advokátní kancelář JUDr. Josef Bělohlávek & JUDr. Richard Sysel

Právní službu poskytujeme všem druhům právních subjektů – státním podnikům, rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, akciovým společnostem, společnostem s ručením omezeným, družstvům, společenstvím vlastníků jednotek, obcím, občanským sdružením, fyzickým osobám – podnikatelům i nepodnikajícím fyzickým osobám.

 
Advokátní kancelář JUDr. Lucie Štursová

Advokátní kancelář JUDr. Lucie Štursová

Nabídka služeb brněnské advokátní kanceláře se všeobecným zaměřením, přijatelnými cenami a pohodlným parkováním. Mobil 736 211 100 NONSTOP. Kancelář se zabývá zejména poskytováním služeb v oblasti práva rodinného (majetkové poměry manželů, registrovaných partnerů, rozvod, otázka výživného), pracovního (pracovní smlouva, pracovněprávní spory, ukončení pracovního poměru, odstupné), trestního (komplexní právní zastoupení obviněných a poškozených v rámci celého trestního řízení, sepsání opravných prostředků) a bytového. Dále se věnujeme zpracovávání smluv o převodech nemovitostí, občanskoprávních a obchodněprávních smluv a soudnímu vymáhání nároků z nich vzniklých, zastupujeme klienty v řízení před živnostenským úřadem a obchodní společnosti při zápisech, změnách a výmazech údajů z obchodního rejstříku.

 
Advokátní kancelář Mgr. Tomáš Veselský

Advokátní kancelář Mgr. Tomáš Veselský

Advokátní kancelář Mgr. Tomáše Veselského Vám nabízí tyto právní služby:obchodní právo (zakládání společností a družstev,tvorba a korektura smluv, směnky, šeky), insolvenční právo (oddlužení fyzických osob, přihlášky pohledávek), občansk a rodinné právo, dědické řízení, vymáhání pohledávek, správní právo (přestupkové a stavební řízení),trestní právo(obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozeného v trestním řízení), zastupování před soudy a jinými orgány ve všech typech řízení včetně rozhodčího řízení.

 
Advokátní kancelář Novotný & Pavlenko, s.r.o.

Advokátní kancelář Novotný & Pavlenko, s.r.o.

Advokátní kancelář se specializací na Obchodní právo,občanské právo,převody nemovitostí,vymáhání pohledávek,výkon rozhodnutí, exekuce,smlouvy, občanskoprávní spory,trestní obhajobum, zastoupení poškozených,insolvenční řízení a likvidaci obchodních společností

 
AK Mgr.Ošmera

AK Mgr.Ošmera

Mgr. Petr Ošmera nabízí právní poradenství v Brně v oblasti práva občanského, rodinného (včetně zastupování při rozvodech), trestního, obchodního (včetně vymáhání pohledávek, změn ve společnostech), sepisování smluv, převodů nemovitostí nebo obhajoby v trestních věcech.

 
Akciová společnost FIRMUS

Akciová společnost FIRMUS

Nabízíme široké portfolio ready-made společností a společností na míru. Díky nám můžete mít společnost již za 45 minut, což je nejrychlejší možný start Vašeho podnikání. Nabízíme s.r.o. , a.s. či SE se sídly v Praze a Brně. Na Praze 1, Mezibranská 1579/4 můžete mít sídlo již od 2900 Kč měsíčně. Dále nabízíme sídlo na adrese Praha 10 , nám. Přátelství 1518/2 a to již od 1 042 Kč měsíčně anebo doživotně za neuvěřitelných 18 500 Kč! V Brně najdete naši pobočku na adrese Bohunická 517/ 55 , Horní Heršpice, kde Vám nabízíme i sídlo již za 1100 Kč měsíčně! Unikátním je také naše nabídka s.r.o. a a.s. na splátky, kdy Vám společně s naším partnerem nabídneme začátek podnikání, navíc s počátečním úvěrem, aniž byste museli dát předem jedinou korunu. Cenu své společnosti budete splácet až ze zisků podnikání. Zdarma je u nás také vyřízení živnostenského oprávnění a první informační schůzka s právníkem. FIRMUS znamená silný - jsme silnou akciovou společností o kterou se můžete v začátcích opřít.

 
Argeus, s.r.o. interní audit

Argeus, s.r.o. interní audit

Společnost Argeus, s.r.o. realizuje služby v oblasti interního auditu, řízení rizik, project managementu,compliance a školení v daných oborech. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systémů řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a řízení a správy organizace. Předmětem práce interního auditu je přinést akcionářům, managementu ujištění o jejich práci, procesech, nastavení a řízení společnosti. Zákazníkům pomáháme řídit jejich rizika, předcházet překvapením a řešíme nestandardní situace.

 
Arhom s. r. o. - snižování firemních výdajů

Arhom s. r. o. - snižování firemních výdajů

Naším cílem je snižování provozních nákladů firem při zachování kvality nakupovaného zboží a služeb. Máme 15 let zkušeností v oblasti nákupu a přes 750 mil. Kč dosažených úspor. Analýzu firemních výdajů provádíme zdarma. Zajistíme Vám nákup například v těchto oblastech - suroviny, obaly, auta, opravy aut, PHM, kancelářské potřeby, telekomunikace...

 
  1 2 3 4 5  ... Další Poslední 
 

Paticka .................Login
TOPlist