Datum a cas: 23. 3. 2019 15:04:07
Ubytování Praha, Ubytovanie Slovensko
» Úvod » Ekologie a odpady » Sanace
Přidej do kjatalogu

Sanace

BIODEGRADACE s.r.o.

BIODEGRADACE s.r.o.

Zabezpečujeme následující služby: Sanace starých ekologických zátěží; biotechnologická sanace organického znečištění zemin, sutí, kalů (dekontaminace PAU, NEL, BTEX, látek ropného původu - benzín, nafta, oleje apod.); průzkum kontaminovaných lokalit; vzorkování; nakládání s nebezpečnými odpady; nonstop ekologická havarijní služba v součinnosti s mateřskou společností DEKONTA, a.s. v rámci celé ČR; výzkum a vývoj nových sanačních technologií; biofiltry (čištění odpadních plynů) - návrh, poloprovozní zkoušky, dodávky biofiltrů "na klíč" včetně zpracování projektu, dodávky, uvedení do provozu a zajištění všech souvisejících měření

 
GHE, a.s.

GHE, a.s.

sanační geologie, hydrogeologie, inženýrské geologie, ložiskové geologie, přípravy a řízení projektů, supervize / dozor nad projekty, posuzování vlivů na životní prostředí, integrované prevence, environmentálních systémů řízení, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a odpadového hospodářství včetně hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Likvidace ekologických zátěží pomocí moderních sanačních postupů; držíme nepřetržitou havarijní službu pro úniky závadných látek. Zrealizujeme úpravny vody. Provádíme hydrogeologické průzkumy a vyhledáme a zhotovíme nové zdroje vody. Zhotovíme vodovody a kanalizaci. Provedeme průzkumné práce za účelem zjištění existence ekologické zátěže. Odebereme vzorky a zajistíme analýzy (voda, zemina, stavební materiály). Ekologické audity, analýzy rizik a posudky EIA – zhotovíme, monitorujeme. Odradonování řešíme od změření, zajištění dotace po realizaci. V plastikářské dílně vyrábíme provzdušňovče, odlučovače, septiky, nádrže, filtry, nádrže, jímky a domovní čistírny odpadních vod. Pořádáme semináře a konference a také vydáváme odborné publikace.

 
 

Paticka .................Login
TOPlist