Datum a cas: 23. 9. 2018 1:27:00
Ubytování Praha, Ubytovanie Slovensko
» Úvod » Bezpečnost a ochrana » Protipožární ochrana
Přidej do kjatalogu

Protipožární ochrana

EIKO, s.r.o.

EIKO, s.r.o.

Zavolejte, když chcete… • zabezpečit firmu, domácnost, jakoukoliv nemovitost - elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) • chránit jakýkoliv prostor před požárem - elektrická požární signalizace (EPS) • vidět pohyb lidí - kamerové systémy (CCTV) • sledovat příchod a odchod zaměstnanců - systém kontroly vstupů (kartové systémy) včetně personalistiky • provést rozvod telefonních linek, propojení PC a elektronických systémů - strukturovaná kabeláž (SK) • ozvučit jednotlivé prostory v budově nebo venku - ozvučovací systémy (MR) • mít na všech hodinách jednotný čas - systém řízení jednotného času (JČ) • v nemocnici zajistit rychlou komunikaci mezi pacientem, sestrou a lékařem - nemocniční komunikační systém • pronájem hydraulických plošin 1 den 590,- Kč bez DPH -pracovní deska: výška 4 m 1 den 980,- Kč bez DPH -pracovní deska: výška 8 m

 
FLAMIstop s.r.o. - hasicí přístroje

FLAMIstop s.r.o. - hasicí přístroje

Prodáváme hasicí přístroje od předních českých výrobců, firem Tepostop a Hastex & Haspr. Nabízíme hydrantové systémy, požární hadice a armatury od firem Pavliš a Hartmann, Metalis a Technolen. Dále nabízíme požární hlásiče, bezpečnostní tabulky, kryty na hasicí přístroje, požární dveře a prostředky požární ochrany. Provádíme kontroly dodržování předpisů požární ochrany a zpracování související dokumentace. Možnost školení zaměstnanců o požární ochraně a BOZP. Provádíme revize a opravy hasicích přístrojů a hydrantových systémů. Roční kontroly a tlakové zkoušky hasicích přístrojů na počkání u nás na prodejně či na objednání u vás ve firmě či domácnosti. Dále provádíme montáž hasicích přístrojů a jejich dodání na místo určení.

 
Hasící přístroje a technika

Hasící přístroje a technika

Prodej, servis a opravy hasících přístrojů a hydrantů a hydrantových systémů. Prodej bezpečnostních tabulek , požárních hadic,armatur požárních hadic, přechody hadic A/B, B/C, C/D, požárních hlásičů kouřových,hlásičů CO, skříní na hasící přístroje,sorbenty na olejové havárie a ADR.

 
Hasicí technika Vlčnov

Hasicí technika Vlčnov

Provádíme kontroly,opravy a dodání hasicích přístrojů a hydrantů. Dodání a montáž požárních hlásičů, protipožárních dveří, revizních dvířek, bezpečnostních tabulek. Služby v oblasti PO a BOZP. Požární bezpečnost staveb Promat, Intumex (ucpávky,nátěry...)

 
Hasičská technika, výzbroj a výstroj - JVPO spol. s r.o.

Hasičská technika, výzbroj a výstroj - JVPO spol. s r.o.

Výstroj(vycházkové, pracovní a zásahové oděvy, rukavice, obuv,...) a výzbroj (hadice, proudnice, savice, armatury,....) pro profesionální i dobrovolné hasiče,hasičská technika - čerpadla, elektrocentrály, stříkačky, vyprošťovací nářadí, .....). Prostředky pro protipožární ochranu objektů - hasicí přístroje, hydranty, hadice, .... .

 
Hasman trade s.r.o.

Hasman trade s.r.o.

Provádíme: - revize hasicích přístrojů přenosných i pojízdných - opravy a plnění hasicích přístrojů - revize, údržby a opravy požárních hydrantů - zpracování technických zpráv, dokumentace PO a BOZP - školení požární ochrany, bezpečnosti práce, řidičů,... Dodáváme hasicí přístroje, hydrantové systémy a veškerý hydrantový materiál.

 
Požární ochrana

Požární ochrana

Prodej, montáž a revize hasicích přístrojů. Zpracování dokumentace, školení a odborná příprava požárních hlídek.Provádíme protipožární ucpávky včetně dokumentace. Dozorujeme stavby a příprava ke kolaudačnímu řízení, Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek.

 
Požární ochrana - Bezpečnost práce, Kotyza Jiří

Požární ochrana - Bezpečnost práce, Kotyza Jiří

Komplexní služby v požární ochraně a bezpečnosti práce, školení a poradenství, preventivní kontroly objektů, prodej hasících přístrojů, hydrantů, kouřových hlásičů, požárně-bezpečnostních tabulek a provádění revizí, oprav, vč. protipožárních ucpávek. Plnění lahví CO2 pro hasící účely, sváření a jiné průmyslové užití, přestavba tlakových láhví pro svářecí a potravinářské účely

 
SDH Semily I.

SDH Semily I.

Sbor dobrovolných hasičů Semily I., ochrana majetků při živelných pohromách, požárech a podobně, sbor pprovádí i ukázky funkční historické techniky - hasičská parní stříkačka R.A.Smékal z roku 1904. Sbor byl založen 24.května 1871. Bohatá společenská a kulturní činnost (plesy, dětské dny, hasičské tábory atd.). Věnuje se požárnímu sportu mládeže.

 
ŽÁROVKA s.r.o. - HASICÍ PŘÍSTROJE

ŽÁROVKA s.r.o. - HASICÍ PŘÍSTROJE

PRODEJ - SERVIS - REVIZE - OPRAVY prostředků požární ochrany (hasicí přístroje a hydranty) Vážení přátelé, rádi bychom Vám usnadnili orientaci v oboru požární ochrana. Požární ochranou se zabývá zákon 133/1985 Sb. a vyhláška Ministerstva vnitra 246/2001 Sb. (Hasiči) My Vám nabízíme pomoc při prevenci: školení PO a BOZP, vybavení Vaší provozovny věcnými prostředky požární ochrany (hasící přístroje) a požárně bezpečnostními zařízeními (zařízení pro zásobování požární vodou: hydrantové systémy - hydranty) samozřejmě s jejich pravidelnou kontrolou, údržbou i případnou opravou. Provádíme revize i v již vybavených prostorách. Hasicí technika: hadice, proudnice, bezpečnostní tabulky, kryt - skříně (skříňky) na HP. Hasicí přístroj může být: práškový,vodní, pěnový, halonový a sněhový (CO2).

 
 

Paticka .................Login
TOPlist